Slider

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ (GaIt analysis)

Το ιατρείο αντιμετωπίζει περιστατικά αποκατάστασης αλλά και μυοσκελετικού πόνου.Τα περιστατικά των ασθενών τις περισσότερες φορές δεν είναι πρόσφατα, αλλά χρήζουν βελτίωση της λειτουργικότητάς τους ή διευκόλυνση σε κάποιο πρόβλημα.

Πρέπει λοιπόν να γίνει η σωστή διάγνωση, ώστε να ξεκινήσει η αντιμετώπισή. Γι’αυτόν τον λόγο καταγράφεται η κίνηση και ο γίνεται η ανάλυση βάδισης στους συγκεκριμένων ασθενών.

Το ιατρείο διαθέτει από το 2010 σύστημα καταγραφής βάδισης και στάσης. Αυτό αποτελείται από δύο κάμερες, που τοποθετούνται σε δύο κάθετα επίπεδα, οβελιαίο και μετωπιαίο και λαμβάνουμε την κίνηση του ασθενούς από μπροστά και από το πλάι. Ο ασθενής περπατά σε συγκεκριμένο διάδρομο κι έτσι μπορούμε να δούμε όλες τις κινήσεις των ώμων, της λεκάνης, των ισχίων γονάτων και ποδοκνημικών.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα, αφού ορίσουμε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, να παρουσιάζει το μήκος βηματισμού και τον χρόνο μονοποδικής και διπλής στήριξης. Επίσης, διαφαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βάδισης, όπως το χτύπημα φτέρνας, η πτώση της λεκάνης σε μονοποδική στήριξη, τη γωνία που προωθείται το μηριαίο και το εύρος της λειτουργικής κίνησης του ισχίου σε κάμψη και έκταση. Καταγράφεται ακόμα η θέση της επιγονατίδας, η θέση της ποδοκνημικής και του γόνατος κατά τη στήριξη και προώθηση. Ακόμη επειδή η καταγραφή είναι δυναμική, εντοπίζονται οι διαταραχές που υπάρχουν στη βάδιση, οι οποίες δεν είναι εύκολο να φανούν με μια απλή φωτογραφία ή την κλινική εξέταση. Ουσιαστικά κατά την ανάλυση βάδισης βρίσκουμε τα λάθη, που γίνονται στη βάδιση και οργανώνουμε την αντιμετώπισή τους.

Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες, τόσο για ασθενείς με μυοσκελετικό πόνο, όσο και για νευρολογικούς ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι οποίοι επαναεκπαιδεύονται στη βάδιση. Υπάρχουν αρκετές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία οι οποίες καθορίζουν την ανάλυση βάδισης, αυτό αποτελεί σημαντικό κλινικό εργαλείο για την εξέταση ασθενών με μυοσκελετικό πόνο, ιδίως οσφυϊκό.

Έτσι βλέπουμε τον τρόπο που ο ασθενής κινείται, στηρίζεται και περπατά. Εκτιμούμε ακόμη την κίνηση των χεριών, της λεκάνης και μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση του κορμού. Όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν στη σωστή διάγνωση και δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την επιλογή της θεραπείας. Επίσης, όταν κρίνεται απαραίτητο, η ανάλυση της βάδισης επαναλαμβάνεται, ώστε να δούμε την επιτυχία της θεραπείας όπου είναι απαραίτητο.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης της κατάστασης και του εντοπισμού των μυϊκών ομάδων, που δυσκολεύουν την κίνηση, ώστε να αντιμετωπίζονται με φυσιοθεραπεία, διατάσεις, αυτοδιάταση ή έγχυση αλλαντικής τοξίνης. Τα κέντρα αποκατάστασης αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάλυσης βάδισης έχουν ξεκινήσει να την χρησιμοποιούν σε νευρολογικούς ασθενείς. Υπάρχουν μύες που εμποδίζουν τη βάδιση ή τη δυσκολεύουν και δεν φαίνονται στην κλινική εξέταση, καθώς δεν είναι σε σύσπαση.

Με την ανάλυση βάδισης είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε αυτές τις μυϊκές ομάδες και να μπορούμε να μειώσουμε τη σπαστικότητα με αλλαντική τοξίνη που κατευθύνεται με υπέρηχο και ηλεκτρομυογράφο για την ακρίβεια της έγχυσης. Η ανάλυση βάδισης πριν και μετά την παρέμβαση μπορεί να δώσει στοιχεία για την επιτυχία της παρέμβασης όσο και προγραμματισμό για τις επόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Με την ανάλυση βάδισης μπορούμε να αναγνωρίσουμε ήπια σπαστικό γαστροκνήμιο κατά τη βάδιση και να δούμε την αρχική επαφή του ποδιού στο πάτωμα. Σε ασθενείς με σπαστικότητα η αρχική επαφή του πέλματος με το πάτωμα γίνεται με τα δάκτυλα ή με ολόκληρο το πέλμα, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τη φυσιοθεραπεία σε διατάσεις της ποδοκνημικής και εκπαίδευση της βάδισης με κάποιο βοήθημα (νάρθηκας). Μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε τον καλύτερο νάρθηκα για έναν ασθενή, δοκιμάζοντας τον, καταγράφοντας τη βάδιση του με αυτόν και τις διαφορές που παρατηρούμε. Έτσι έχουμε αναλυτικά στοιχεία του μήκους βήματος, του χρόνου στήριξης στο πόδι και της αρχικής επαφής της φτέρνας με διαφορετικούς νάρθηκες.

Κάθε ιατρός που ασχολείται με την αποκατάσταση λειτουργικότητας, η ανάλυση βάδισης αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα του. Οι πληροφορίες που προσφέρει είναι σημαντικές και σε πολλές περιπτώσεις αναντικατάστατες. Ο φυσίατρος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμά, τόσο στατικά, όσο και δυναμικά, τη λειτουργικότητα των ασθενών του και με τα στοιχεία που αποκομίζει από την ανάλυση βάδισης να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία.

1 Laboratory gait analysis in patients with low back pain before and after a pilates intervention. Juliana Limba da Fon-seca 1, Marcio Magini, Thais Helena de Freitas J Sport Rehabil . 2009 May;18(2):269-82. doi: 10.1123/jsr.18.2.269.
2 Chronic low back pain influences trunk neuromuscular control during unstable sitting among persons with lower-limb loss. Courtney M Butowicz , Julian C Acasio , Sheri P Silfies , Maury A Nussbaum, Brad D Hendershot Gait Posture . 2019 Oct;74:236-241. doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.09.019. Epub 2019 Sep 18.
3 Correlation between spinal and pelvic movements during gait and aggravation of low back pain by gait loading in lumbar spinal stenosis patients. Wataru Kuwahara, Hiroshi Kurumadani, Nobuhiro Tanaka, Kazuyoshi Nakanishi, Ha-ruka Nakamura, Yosuke Ishii, Akio Ueda, Masataka Deie, Nobuo Adachi, Toru Sunagawa J Orthop Sci . 2019 Mar;24(2):207-213. doi: 10.1016/j.jos.2018.09.002. Epub 2018 Oct 12.
4 Integrating a gait analysis test in hospital rehabilitation: A service design approach Javier Marín, Teresa Blanco, José J Marín, Alejandro Moreno, Elena Martitegui, Juan C PLoS One . 2019 Oct 30;14(10):e0224409. doi: 10.1371/journal.pone.0224409. eCollection 2019.
5 Effectiveness of Physiotherapy Interventions on Spasticity in People With Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Mohammad Etoom, Yazan Khraiwesh, Francesco Lena, Mohannad Hawamdeh, Ziad Hawamdeh, Diego Centonze, Calogero Foti Am J Phys Med Rehabil . 2018 Nov;97(11):793-807. doi: 10.1097/PHM.0000000000000970.


BIBLIOGRAPHY

PHOTO GALLERY