Slider

ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης του ανοίγματος του στόματος σε ασθενείς με διαταραχές στις κροταφογναθικές αρθρώσεις.

Οι ασθενείς αυτοί καταγράφουν το άνοιγμα του στόματος με βίντεο. Η άμεση καταγραφή δίνει το εμβαδόν του ανοίγματος του στόματος όπως επίσης και δύο διαστάσεις μέγιστο ύψος και πλάτος του στόματος. Η αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει βελονισμό στους μύες που συμμετέχουν στο πρόβλημα και δίνονται ασκήσεις για την διατήρηση του αποτελέσματος.

Η ιατρική επιστημονική κοινότητα έχει πλέον καταγράψει τα ΣΣΚς στους περισσότερους μύες, τις επεκτάσεις του πόνου, τα συμπτώματα και την κλινική εξέταση μαζί με τον τρόπο που θα πρέπει να θεραπευτούν. Ολοένα κερδίζει χώρο η χρήση ξηρού βελονιάσματος, δηλαδή η χρήση λεπτής βελόνας κινέζικου βελονισμού στα διάφορα σημεία. Αυτή η τεχνική ονομάστηκε ξερός βελονισμός ή βελόνιασμα για να δείξει τη διαφορά τους με το κινέζικο βελονισμό αλλά και με την χρήση ενέσεων και εγχύσεων πάνω στα σημεία σκανδάλης .

Όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη σε κάποιο ιστό του σώματος όπως πχ. Οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ή τενοντίτιδα ώμου, ο οργανισμός τροποποιεί τον τρόπο που συσπώνται οι μύες με στόχο να επιτευχθεί κίνηση με λιγότερο πόνο. Αυτό όμως το γεγονός προκαλεί τους μύες να συσπαστούν με τρόπο που δεν είναι ο καλύτερος δυνατός για τους μύες και λειτουργούν με μειονέκτημα.

Ο τρόπος αυτός λειτουργίας επιβαρύνει τους μύες που σχετίζονται με την άρθρωση, έμμεσα ή άμεσα, με αποτέλεσμα να πονάν αυτοί. Ο ασθενής δεν είναι εύκολο να καταλάβει την προέλευση του πόνου.

Γι’ αυτό τον λόγο έχουμε ασθενείς που αρχικά έχουν μια οστεοαρθρίτιδα γόνατος για την οποία λαμβάνουν αγωγή αντιφλεγμονώδη, γίνονται λίγο καλύτερα αλλά μετά αναφέρουν ότι έχουν πόνους με διακύμανση της έντασης που σχετίζεται με την υγρασία, την αλλαγή του καιρού τη δραστηριότητα τη ζέστη και το κρύο. Αυτοί οι ασθενείς έχουν σημαντικό βαθμό συμμετοχής των μυών στο επώδυνο σύνδρομο.

Η θεραπεία με ξηρό βελονισμό περιλαμβάνει όπως κάθε θεραπεία αρχικά η λήψη ιστορικού και το ιστορικό του πόνου. Αφού έχει ξεκαθαριστεί, όσο είναι δυνατόν, η προέλευση του πόνου ακολουθεί η κλινική εξέταση. Αυτή θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει την εικόνα που έχει δημιουργήσει το ιστορικό. Η κλινική εξέταση εκτός από το εύρος κίνησης και εκτίμηση της δύναμης των μυών περιλαμβάνει την ψηλάφηση για την εντόπιση των ΣΣΚς.

Σημαντικό στοιχείο είναι η αναγνώριση του πόνου από τον ασθενή με την πίεση του σημείου . Υπάρχουν συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια για τα ΣΣΚς που είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένα.

Αφού γίνει η θεραπεία με ξηρό βελονισμό και απενεργοποιηθούν τα σημεία σκανδάλης θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής πρόγραμμα ασκήσεων, αρχικά διατήρησης ή αύξησης του εύρους κίνησης στις κροτογναθικές αρθρώσεις. Αυτό το πρόγραμμα θα περιορίσει την επαναδημιουργία των ΣΣΚς. Οι συνεδρίες συνήθως είναι 2-3 στο δικό μας πρόγραμμα αποκατάστασης. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι εξαρτάται κυρίως από την αιτία που δημιουργεί τα ΣΣΚς. Αν είναι η αρθρίτιδα κάποιας άρθρωσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το πόνο και να αυξήσουμε το εύρος κίνησης της άρθρωσης ώστε να μην διατηρούνται τα σημεία σκανδάλης.

Η προσέγγιση της αναγνώρισης της αιτίας δημιουργίας των ΣΣΚς, τροποποίηση των παραγόντων, αντιμετώπιση του σημείου με ξηρό βελόνιασμα και οι ασκήσεις που προτείνονται αποτελούν την καλύτερη προσέγγιση των ΣΣΚς και έχουν επίσης και τα καλύτερα αποτελέσματα.

1.Leggit J Musculoskeletal Therapies: Acupuncture, Dry Needling, Cupping FP Essent . 2018 Jul;470:27-31.
2.Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. The Effectiveness of Trigger Point Dry Needling for Musculoskeletal Conditions by Physical Therapists: A Systematic Review and Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Mar;47(3):133-149. doi: 10.2519/jospt.2017.7096. Epub 2017 Feb 3.
3.Kalichman L Vulfsons S Dry needling in the management of musculoskeletal pain J Am Board Fam Med Sep-Oct 2010;23(5):640-6. doi: 10.3122/jabfm.2010.05.090296.
4.Alvarez DJ, Rockwell PG. Trigger points: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2002 Feb 15;65(4):653-60.
5.Fernández-de-Las-Peñas C, Nijs J. Trigger point dry needling for the treatment of myofascial pain syndrome: current perspectives within a pain neuroscience paradigm. J Pain Res. 2019 Jun 18;12:1899-1911. doi: 10.2147/JPR.S154728


BIBLIOGRAPHY