Slider

ΞΗΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Η τεχνική της ξηράς βελόνας αναπτύχθηκε, όταν ανακαλύφθηκαν τα μυοπεριτοναϊκά σημεία σκανδάλης ΣΣΚς (trigger points). Τα επώδυνα σημεία σκανδάλης αποτελούν σημαντική πηγή πόνου με την παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή όταν κάποιοι ιατροί θεώρησαν ότι οι ασθενείς είχαν σύνδρομο ινίτιδας (fibrisitis) .

Έρευνες έχουν διεξαχθεί, κυρίως, πάνω στους μύες και την προβολή του πόνου σε διάφορα σημεία του σώματος. Το 1968 δημοσιεύτηκε στο βιβλίο << Nomica Anatomica >> το όνομα 200 μυών σε κάθε πλευρά του σώματος (συνολικά 400) οι οποίοι έδειχναν την επέκταση του πόνου που προκαλούσαν τα σημεία σκανδάλης.

Στην αρχή τα σημεία σκανδάλης δεν είχαν πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, όμως την τελευταία 10ετία βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία τρόπους θεραπείας αυτών με την εισαγωγή της κινεζικής βελόνας (βελονισμός), Ανακαλύφθηκε ,λοιπόν, ότι υπάρχουν 4 κύρια κριτήρια για τη διάγνωση των σημείων σκανδάλης και 4 δευτερεύοντα τα οποία από τη στιγμή που θα διαγνωστούν, είναι σχετικά ευκολότερο να αντιμετωπισθούν. Χρειάζεται, κυρίως, να τρυπηθούν με βελόνα για να ανακουφιστούν.

Το θετικό της  κινέζικής βελόνας είναι η σχεδόν ατραυματική της συμπεριφορά, η απλή χρήση της και η εύκολη αποβολή της. Σε έμπειρα χέρια και με προσεκτική χρήση έχει ελάχιστες παρενέργειες, οι οποίες είναι συνήθως άμεσες.

Η ιατρική επιστημονική κοινότητα έχει πλέον καταγράψει τα συμπτώματα και τις επεκτάσεις του πόνου των σημείων σκανδάλης στους περισσότερους μύες καθώς και την κλινική εξέταση και προτείνει τον τρόπο θεραπείας τους. Έτσι ο ξηρός βελονισμός κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο με την ονομασία του να φανερώνει τη διαφορά της από τον κινέζικο βελονισμό αλλά και από τη χρήση ενέσεων και εγχύσεων πάνω στα σημεία σκανδάλης[i].

Όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη σε κάποιο ιστό του σώματος ,όπως οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ή τενοντίτιδα ώμου, ο οργανισμός αλλάζει τον τρόπο σύσπασης των μυών  με στόχο να επιτευχθεί η κίνηση με λιγότερο πόνο. Αυτό όμως προκαλεί τους μύες να συσπαστούν με τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός άρα να δυσλειτουργούν.

Το αποτέλεσμα είναι η επιβάρυνση και η καταπόνηση των μυών που σχετίζονται με την άρθρωση, έμμεσα ή άμεσα. Ο ασθενής δεν είναι εύκολο να καταλάβει την προέλευση του πόνου, γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν οστεοαρθρίτιδα γόνατος για την οποία λαμβάνουν αντιφλεγμονώδη αγωγή, αρχικά αναφέρουν ότι αισθάνονται καλύτερα αλλά στη συνέχεια πονούν. Η διακύμανση της έντασης του πόνου σχετίζεται με την υγρασία, την αλλαγή του καιρού, τη δραστηριότητα, τη ζέστη και το κρύο. Στους ασθενείς αυτούς οι μύες συμμετέχουν σημαντικά στο επώδυνο σύνδρομο.

Αρχικά η θεραπεία με ξηρό βελονισμό περιλαμβάνει ,όπως κάθε θεραπεία, τη λήψη ιστορικού του ασθενούς και το ιστορικό του πόνου. Αφού έχει ξεκαθαριστεί η προέλευση του, ακολουθεί η κλινική εξέταση η οποία θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει την εικόνα του ιστορικού. Η κλινική εξέταση, εκτός από το εύρος κίνησης και την εκτίμηση της δύναμης των μυών, περιλαμβάνει τη ψηλάφηση για τον εντοπισμό των σημείων σκανδάλης. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η αναγνώριση του πόνου από τον ασθενή με την πίεση του σημείου.

Αφού γίνει η θεραπεία με ξηρό βελονισμό και απενεργοποιηθούν τα σημεία σκανδάλης ,θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής πρόγραμμα ασκήσεων, αρχικά διατήρησης ή αύξησης του εύρους κίνησης το οποίο θα περιορίσει την επαναδημιουργία των ΣΣΚς. Στο δικό μας πρόγραμμα αποκατάστασης οι συνεδρίες συνήθως είναι 2-3,αυτό όμως εξαρτάται κυρίως από την αιτία πρόκλησης των ΣΣΚς. Αν η αιτία για παράδειγμα, είναι η αρθρίτιδα κάποιας άρθρωσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον πόνο και να αυξήσουμε το εύρος κίνησης της άρθρωσης ώστε να αποφύγουμε τη διατήρηση των σημείων σκανδάλης.

Η αναγνώριση της αιτίας δημιουργίας των ΣΣΚς, η τροποποίηση των παραγόντων η αντιμετώπιση του σημείου με ξηρό βελόνιασμα και οι ασκήσεις που προτείνονται αποτελούν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση των σημείων σκανδάλης.

1. Kraft GH, Johnson EW, LaBan MM: The fibrositis syndrome. ArchPhys Med Rehabil 49:155-162,1968.
2. International Anatomical Nomenclature Committee: Nomina Anatomica. Excerpta Medical Foun­ dation, Amsterdam, 1966 (pp. 38-43).
3. Leggit J Musculoskeletal Therapies: Acupuncture, Dry Needling, Cupping FP Essent . 2018 Jul;470:27-31.
4. Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. The Effectiveness of Trigger Point Dry Needling for Musculoskeletal Conditions by Physical Therapists: A Systematic Review and Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Mar;47(3):133-149. doi: 10.2519/jospt.2017.7096. Epub 2017 Feb 3.
5. Kalichman L Vulfsons S Dry needling in the management of musculoskeletal pain J Am Board Fam Med Sep-Oct 2010;23(5):640-6. doi: 10.3122/jabfm.2010.05.090296.
6. Alvarez DJ, Rockwell PG. Trigger points: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2002 Feb 15;65(4):653-60.
7. Fernández-de-Las-Peñas C, Nijs J. Trigger point dry needling for the treatment of myofascial pain syndrome: current perspectives within a pain neuroscience paradigm. J Pain Res. 2019 Jun 18;12:1899-1911. doi: 10.2147/JPR.S154728


BIBLIOGRAPHY

PHOTO GALLERY