Αντιμετώπιση Πόνου

That which
enchances
performance
prevents
injury

– Larry Hamilton

Το ιατρείο στοχεύει στην αντιμετωπιση πονου των ασθενών με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους. Πόνος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί μία δυσάρεστη αισθητική ή συναισθηματική εμπειρία που είναι συνδεδεμένη με πραγματική ή δυνητική βλάβη ιστών ή περιγράφεται με όρους παρόμοιας βλάβης.

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο πονάμε τόσο περισσότερο ο οργανισμός μας εξοικειώνεται με τον πόνο και το κατώφλι έντασης που κάποιο ερέθισμα θα πρέπει να έχει για να χαρακτηριστεί επώδυνο μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι όλο και χαμηλότερης έντασης ερεθίσματα μπορεί πλέον να προκαλούν πόνο.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων για την αντιμετωπιση πονου ανάλογα με το αίτιο ή με τους χαρακτήρες του. Η δική μας πρακτική στηρίζεται με αντιμετώπιση αρχικά του μυϊκού πόνου που έχει προκληθεί από σύνδρομα υπέρχρησης ή αθροιστικού τραύματος και δίνονται οι κατάλληλες ασκήσεις διάτασης και επιδιόρθωσης του μυϊκού ιστού.

Η λειτουργία του πόνου στον οργανισμό στο οξύ στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς προσδιορίζει την εξέλιξη και την επούλωση της βλάβης. Όσο η βλάβη βελτιώνεται ο πόνος σταδιακά μειώνεται. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν συμπεριφορές που προσπαθούν να αποφύγουν τον κίνδυνο, όταν κάποια στιγμή έχουν νιώσει πόνο με συγκεκριμένη κίνηση. Ο ανθρώπινος οργανισμός αλλάζει ανάλογα με την χρονική διάρκεια του πόνου.

Στα σύνδρομα υπέρχρησης ή στα αθροιστικά τραύματα χρησιμοποιείται το ξηρό βελόνιασμα ή Dry Needling. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζονται τα μυοπεριτοναϊκά επώδυνα σημεία ή σημεία σκανδάλης. Τα trigger points σημεία σκανδάλης όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν επώδυνα σημεία πάνω στους μυς που οφείλονται σε συσπασμένες μυϊκές ίνες και βραχύνουν τα στοιχεία της σύσπασης. Με αυτόν τον τρόπο αν αρχίσουν να εργάζονται εμφανίζουν πόνο που όμως μειώνεται στη διάρκεια της εργασίας.

Στην πορεία αυτή, και μετά την ξεκούραση ο ασθενής αρχίζει να νιώθει πόνο πάνω στα σημεία αυτά χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την αιτία, που όμως δεν τον αφήνει να τεντώσει πλήρως τα μέλη του. Η τεχνική του ξηρού βελονισμού στηρίζεται αρχικά στην εντόπιση των επώδυνων σημείων πάνω στους μύες και στην πορεία η αδρανειτοποίησή τους με την εισαγωγή της βελόνας σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την απελευθέρωση των συσταλτών στοιχείων του μυός και το πλήρες εύρος κίνησης των μελών.

Ο στόχος στην αντιμετωπιση πονου είναι η επιστροφή στην καλή υγεία και αποκατάσταση χωρίς ενοχλήσεις. Ο οξύς πόνος δεν έχει σχέση με άγχος ή κατάθλιψη εκτός και αν χρειάζεται παρατεταμένη αποκατάσταση ώστε κάποιες φορές εμπλέκονται.  

Υπάρχουν όμως καταστάσεις που ενώ η αρχική βλάβη έχει επουλωθεί, συνεχίζει να πυροδοτείται πόνος, που όμως δεν συνδέεται με παρουσία βλάβης. Η παρουσία αυτού του πόνου ξεφεύγει από τον οξύ πόνο και εφόσον ξεπεράσει ορισμένο χρονικό διάστημα ονομάζεται χρόνιος πόνος.

Χρόνιος πόνος τυπικά χαρακτηρίζεται σταθερός ή διαλείπων πόνος που διαρκεί 3 μήνες ή περισσότερο. Ο χρόνιος πόνος δεν καθορίζεται από την σχέση βλάβη => πόνος, που υπάρχει στον οξύ πόνο. Συνήθως στον χρόνιο πόνο δεν στοχεύουμε στην καλή υγεία αλλά στην βελτίωση της φυσικής λειτουργικότητας.

Το σώμα στον χρόνιο πόνο έχει υποστεί αλλαγές και έχει τροποποιήσει τις απαντήσεις του ώστε να διατηρείται μία κατάσταση άγχους και φόβου πόνου.  Στη συνέχεια θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις τροποποιήσεις αυτές.

Η συστηματική παρουσία των επώδυνων σημείων σκανδάλης και ο τρόπος που κινούμαστε οδηγεί στην αστάθεια μερικών αρθρώσεων ανάλογα με τους μύες. Ο οργανισμός αρχικά επιστρατεύει τους μύες για να κλειδώσει την αστάθεια αυτή. Αυτή φέρνει καταπόνηση πάνω στους συνδέσμους και στους τένοντες του σώματος και έρχεται η χαλάρωσή τους που επιδεινώνει την αρχική αστάθεια.

always
take good
care of
yourself.

Η τεχνική που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της αστάθεια λέγεται Προλοθεραπεία Prolotherapy. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην έγχυση διαλύματος δεξτρόζης (Dextrose) δηλαδή γλυκόζης σε στρατηγικά σημεία στις αρθρώσεις, σε τένοντες και συνδέσμους με στόχο να δημιουργήσουν άσηπτη φλεγμονή που θα προκαλέσει τους επουλωτικούς παράγοντες του σώματος να επιδιορθώσουν την χαλάρωση των στοιχείων αυτών. Η συστηματική χορήγηση της δεξτρόζης σε συνδέσμους, τένοντες και αρθρώσεις βελτιώνει την λειτουργία των αρθρώσεων και μειώνει την καταπόνηση των μυών.

Υπάρχουν όμως φορές που η αστάθεια ή πρόσκρουση συγκεκριμένων τενόντων πάνω σε οστέϊνα στοιχεία να προκαλεί μικρή αιμορραγία των τενόντων αυτών που όμως με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν τα οστεόφυτα. Αυτά τα βρίσκουμε συχνά στους τένοντες του υπερακανθίου στον ώμο ή στη πελματιαία απονεύρωση στο πέλμα.

Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιούμε συχνά τους κρουστικούς υπέρηχους ή shockwave therapy. Πρόκειται για ένα μηχάνημα παραγωγής δύναμης μέσα από συμπιεστή αέρα που μεταφέρει κινητική ενέργεια πάνω στην κεφαλή του μηχανήματος. Η ενέργεια αυτή εισχωρεί στον ιστό έως και 40 χιλ, προκαλεί αρχικά την θετική φάση όπου η δύναμη μεταφέρεται στους ιστούς και τους αδυνατίζει. Στην πορεία στην αρνητική φάση της πίεσης δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα μέσα στον ιστό η «σπηλαιοποίηση» που βοηθά στην περαιτέρω αποικοδόμηση του ιστού.

GET TO KNOW WHEN YOU HURT

Hackett GS, Hemwall GA, Montgomery GA. Ligament and tendon relaxation
treated by prolotherapy. Oak Park (IL): Gustav A. Hemwall; 1993.
DeChellis DM, Cortazzo MH. Regenerative medicine in the field of pain medicine:
prolotherapy, platelet-rich plasma, and stem cell therapy-theory and evidence.
Tech Reg Anesth Pain Manag 2011;15:74–80.