Slider

SPINAL MOUSE

Μεγάλο ποσοστό των πόνων στη μέση προκαλείται από μικρή συστηματική μηχανική καταπόνηση των ιστών. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται τον περισσότερο χρόνο σε καθιστή θέση και δεν ασκείται συστηματικά. Αυτός ο τρόπος ζωής οδηγεί συχνά στην καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης σε συγκεκριμένα σημεία και ιστούς.

Υπάρχουν έρευνες οι οποίες αναφέρουν ότι οι αιτίες του χαμηλού οσφυϊκού πόνου προκύπτουν από τη λειτουργική αστάθεια, την κακή στάση σώματος, τους αδύναμους μύες, τις διαταραχές της κινητοποίησης των κινητικών μονάδων,τις κακώσεις, τις εκφυλίσεις όπως επίσης από την ηλικία και την κακή φυσική κατάσταση.

Η μηχανική σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης στηρίζεται σε 3 υποσυστήματα:
Α.Τον σκελετό της σπονδυλικής στήλης με τους σπονδύλους, τους συνδέσμους, τους δισκους και τα σπονδυλικά κυρτώματα.
Β.Τους σπονδυλικούς μύες με τους τένοντες.
Γ. Το νευρικό σύστημα με την συγχρονισμένη πυροδότηση των κινητικών μονάδων που δίνει στους μύες.

Η αντιμετώπιση του σπονδυλικού πόνου προϋποθέτει τη διαχείριση των μηχανικών καταπονήσεων και τη διόρθωση των διαταραχών στάσης, που πιθανόν να υπάρχουν. Με τη συσκευή ”Spinal Mouse “ μπορούμε να καταγράψουμε τη διαμόρφωση της σπονδυλικής στήλης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το Spinal Mouse είναι μία χειρολαβή, η οποία περιέχει δύο ρόδες και ‘τρέχει’ τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτυπώνονται η διαμόρφωση των κυρτωμάτων της και οι γωνίες τόσο σε όρθια, όσο και σε πρόσθια θέση, καθώς και σε πλάγιες κάμψεις.

Παρατηρούμε λοιπόν πιθανούς περιορισμούς του εύρους κίνησης ή ευθειασμούς τμημάτων της σπονδυλικής στήλης και μπορούμε να εκτιμήσουμε τις καταπονήσεις. Επίσης η καταγραφή των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης βοηθά και τον ίδιο τον ασθενή να κατανοήσει το πρόβλημά του.

Η καταγραφή μπορεί να γίνει πριν, αλλά και μετά τη θεραπεία κι έτσι να αντιληφθούμε καλύτερα τη δράση της. Από τη διαμόρφωση της σπονδυλικής στήλης θα προκύψουν στοιχεία για την ορθή κατεύθυνση της θεραπείας και το αποτέλεσμα θα είναι πιο εύκολο να εκτιμηθεί, ιδίως για ασθενείς οι οποίοι πρέπει να εκτελούν πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Επομένως η διαμόρφωση της σπονδυλικής στήλης σε συνδυασμό με την μεταβολή του πόνου και την κλινική εικόνα του ασθενούς δίνει πληροφορίες για την εξέλιξη της θεραπείας.

Η καταγραφή γίνεται γρήγορα ,εύκολα και αξιόπιστα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις διαφορές που θα προκύψουν μετά τη θεραπεία.

Η κλινική εξέταση είναι παρόμοια με όλων των ιατρών που εξετάζουν μυοσκελετικά προβλήματα. Ακολουθούμε την ίδια μεθοδολογία και ελέγχουμε τον τρόπο κίνησης, τους επώδυνους περιορισμούς, δυσμορφίες και αδυναμίες μυών. Οι ιατροί που κάνουν προλοθεραπεία έχουμε εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουμε τις αστάθειες και τα προβλήματα των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Η αυτή εξέταση προσδιορίζει τα σημεία που θα γίνει η θεραπεία.
Μετά τη θεραπεία ξεκινά η μετανάστευση κυττάρων στο σημείο που θα προκαλέσουν φλεγμονή για να ξεκινήσουν την επούλωση. Σε αυτό το διάστημα ο ασθενής δεν πρέπει να πάρει αντιφλεγμονώδη παρά μόνο παυσίπονα και να βάλει ζεστό πάνω στα σημεία της θεραπείας ώστε να αυξηθεί η αιμάτωση και να ξεκινήσει γρηγορότερα η επούλωση. Μετά το αρχικό διάστημα ο ασθενής βελτιώνεται και ο πόνος σταθεροποιείται. Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε η θεραπεία να ολοκληρώσει το έργο της.

Σχεδιασμός της θεραπείας
Ακολουθώντας τις αρχές της ακεραιότητας της τάσης και της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος θα πρέπει να βρεθεί το αρχικό πρόβλημα που ξεκίνησε τον πόνο. Αυτό μπορεί να είναι αστάθεια κάποιας άρθρωσης, που μπορεί να μην έχει πόνο, ή να είχε στο παρελθόν. Αυτή η αστάθεια της άρθρωσης δημιουργεί πρόβλημα και πόνο σε ιστούς που την στηρίζουν ή στηρίζονται σε αυτή.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε αρθρίτιδα στο ισχίο και περιορίζει την κινητικότητα του. Ο ασθενής κάνει τις προσαρμογές του και δεν χρησιμοποιεί το ισχίο αρκετά (γιατί πονά). Καταλήγει λοιπόν το ισχίο να είναι αρκετά σφικτό. Η συγκεκριμένη άρθρωση δεν εμφανίζει πόνο παρά μόνο δυσκολία να κινηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Μπορεί όμως να εμφανιστεί πόνος στο γόνατο ή στην ποδοκνημική καθώς η στήριξη του βάρους ξεκινά από την ποδοκνημική περνά από το γόνατο και καταλήγει στο ισχίο. Όταν λοιπόν η ακολουθία δεν είναι ομοιόμορφη από κάποια σφικτή άρθρωση δημιουργούνται συνθήκες για πρόκληση αστάθειας στην προηγούμενη ή στην επόμενη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξαιτίας της συνολικής ακεραιότητα της ακολουθίας της τάσης (tensegrity) μία σφικτή άρθρωση θα προκαλέσει αστάθεια σε άλλη και αυτή με τη σειρά της θα πυροδοτήσει μυϊκά σημεία πόνου στους γύρο μύες. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής τροποποιεί τον τρόπο που βαδίζει ή κινείται και καταλήγει να επιδεινώνει την κατάσταση.

Αντενδείξεις
Αντενδείξεις μπορεί να είναι παρουσία πύου, διαταραχές πήξης, γνωστή αλλεργία σε στοιχείο της θεραπείας, ενεργές λοιμώξεις, σηπτική αρθρίτιδα. Σχετικές αντενδείξεις είναι η χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων, κάταγμα και αρθρίτιδα ουρικού οξέος (ποδάγρα).

Παρενέργειες
Ήπιες παρενέργειες εμφανίζονται όπως πόνος και ερεθισμός στο σημείο της έγχυσης μέχρι και 72 ώρες μετά, μούδιασμα στο σημείο ή ήπιο αιμάτωμα. Ο ασθενής μπορεί να λάβει παυσίπονα αλλά όχι αντιφλεγμωνώδη καθώς λειτουργούν αντίθετα με την φλεγμονή που προκαλεί η θεραπεία . Παράλληλα μπορεί να παρουσιαστούν όλες οι παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν με τη χρήση βελόνας (πνευμοθώρακας, κάκωση του δίσκου, που όμως είναι αρκετά σπάνιες.

1. Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. Br Med J 2006
2. Amirdelfan K. The differential diagnosis of low back pain: a primer on the evolving paradigm. Neuromodulation Technol Neural Interface 2014
3. Panjabi MM. Panjabi The stabilizing system of the spine Panjabi MM. Clinical spinal instability and low back pain. J Electromyogr Kinesiol 2003;13:371–379.


BIBLIOGRAPHY

PHOTO GALLERY